NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010224 (010224)

Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull´s distribution parameters

STANDARD published on 31.1.1980

Czech -
Print design (14.20 USD)

:

: ČSN 010224
: 010224
: 18
: 31.1.1980
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 010224 (010224):

Norma určuje pravidla stanovení bodových odhadů a konfidenčních intervalů pro parametry Weibullova rozdělení na základě nezávislé skupiny statistických (empirických) dat, získaných při měřeních, zkouškách a rozborech, jestliže je známo, že tato data pocházejí z Weibullova rozdělení. Metody v této normě uvedené vycházejí z předpokladu, že je k dispozici úplná informace o náhodném výběru. V informativních přílohách je uveden rejstřík názvů a symbolů a příklady výpočtů