NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010391 (010391)

Corporate social responsibility management system - Requirements

STANDARD published on 1.10.2013

Czech -
Print design (14.00 USD)

:

: ČSN 010391
: 010391
: 94027
: 1.10.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 010391 (010391):

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci