NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010651 (010651)

Dependability enginnering. Single sampling acceptance plans based on exponential distribution of time to failure

STANDARD published on 13.7.1981

Czech -
Print design (13.30 USD)

:

: ČSN 010651
: 010651
: 24056
: 13.7.1981
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 010651 (010651):

Norma stanoví pro přejímku jedním výběrem plány zkoušek spolehlivosti průmyslových výrobků s exponenciálním rozdělením doby bezporuchového provozu s obnovou a bez obnovy výrobků, které měly poruchu během zkoušek. Norma popisuje: - plány zkoušek spolehlivosti ukončených při určitém počtu poruch s obnovou a bez obnovy po poruše. Metoda (n, U, r) a (n, M, r) - plány zkoušek spolehlivosti s omezeným trváním s náhradou porouchaných výrobků. Metoda (n, M, t) - plány zkoušek spolehlivosti ukončených po uplynutí určité doby bez obnovy po poruše. Metoda (n, U, t). Informační přílohy 1 - 3 uvádějí příklady využití metod uvedených v normě