NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013464 (013464)

Drawings of engineering structures. External gas pipeline drawings

STANDARD published on 10.8.1987

Czech -
Print design (17.10 USD)

:

: ČSN 013464
: 013464
: 24139
: 10.8.1987
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 013464 (013464):

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5O47-85. Norma platí pro kreslení vnějšího plynovodu v projektech plynovodů. Velmi podrobná norma obsahuje požadavky především na grafickou úpravu výkresů plynovodu a v přílohách jednak značky pro situace a podélné profily plynovodu, dále značky pro zařízení aktivní protikorozní ochrany a konečně značky pro schémata regulačních stanic, jednak příklady přehledných i podrobných situací různých plynovodů. Konečně jsou v přílohách příklady profilů schemat a pod. ČSN 01 3464 byla schválena 10.8.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila ČSN 73 0160 z r.1968