NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013481 (013481)

Building drawings. Drawing of concrete structures

STANDARD published on 14.9.1987

Czech -
Print design (22.90 USD)

:

: ČSN 013481
: 013481
: 24145
: 14.9.1987
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 013481 (013481):

Norma platí pro kreslení betonových konstrukcí monolitických i montovaných a jejich části z betonu prostého, železového, předepjatého, lehkého, těžkého a pro kreslení zpřažených betonových konstrukcí. Rozsáhlá stavebně technická norma (70 stran) specifikuje všeobecné požadavky, výkresy tvarů, monolitických konstrukcí, tvarů stavebních dílců, výstuže, sestav dílců, montážní, podrobností aj. ČSN 01 3481 byla schválena 14.9.1987 a nabyla účinnosti od 1.9.1988. Nahradila ČSN 73 0105 z 19.12.1973