NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013487 (013487)

Drawings of building engineering structures. Drawings of building timber structures

STANDARD published on 1.9.1986

Czech -
Print design (13.60 USD)

:

: ČSN 013487
: 013487
: 32695
: 1.9.1986
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 013487 (013487):

Norma platí pro kreslení výkresů dřevěných stavebních konstrukcí všech druhů staveb. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4409-83. Rozsáhlá projekční - ale spíše stavebnětechnická norma obsahuje především slovní požadavky na kreslení a nákresy. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, výkresy prvků (dílů), konstrukcí, kotvení a další. ČSN 01 3487 byla schválena 1.9.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987