NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013820 (013820)

Reprography. Legibility test charts. Determination of the legibility limit

STANDARD published on 23.11.1987

Czech -
Print design (7.30 USD)

:

: ČSN 013820
: 013820
: 24163
: 23.11.1987
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 013820 (013820):

Norma platí pro zkušební obrazce ke stanovení meze čitelnosti v mikrozáznamech, v zobrazení na stínítku, na zvětšeninách a v dalších odvozených zobrazeních. Norma uvádí uspořádání a rozměry zkušebních obrazců, druhy zkušebních obrazců a stanovení meze čitelnosti. Informační příloha 1 uvádí příklad zkušební předlohy pro stanovení meze čitelnosti, příloha 2 mez čitelnosti a vnímatelnost záznamu a příloha 3 uvádí přehled klíčových slov. Norma nahrazuje ČSN 01 3820 a ČSN 01 3822 z 9/78