NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014062 (014062)

Surface protection of screw parts by diffusion chromizing

STANDARD published on 4.9.1975

Czech -
Print design (4.70 USD)

:

: ČSN 014062
: 014062
: 95
: 4.9.1975
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014062 (014062):

Norma stanoví základní požadavky jakosti úpravy povrchu součástí s metrickými závity difúzním chromováním. Je přidružená k návrhu ČSN 01 4060. ČSN 01 4062 byla schválena 4.9.1975 a nabyla účinnosti od 1.1.1977