NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014602-4 (014602)

Worm gears. Terms, definitions and symbols

STANDARD published on 26.11.1990

Czech -
Print design (23.30 USD)

:

: ČSN 014602-4
: 014602
: 24218
: 26.11.1990
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014602-4 (014602):

Norma je překladem ST SEV 6498-88. Do normy je doplněno v čl.8.1.1. doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk". Stanovuje názvy, definice a značky geometrických a kinematických pojmů pro šnekové převody se stálým převodovým poměrem. Musí se používat spolu s ČSN 01 4602, 1. díl - Názvosloví ozubených převodů. Všeobecné pojmy. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno cca 160 hesel. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. ČSN 01 4602 4.díl byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila částečně ČSN 01 4602 z 18.7.1960