NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014603-5 (014603)

Terms for gear tolerances. Cylidrical and double enveloping worm gears

STANDARD published on 6.4.1981

Czech -
Print design (29.50 USD)

:

: ČSN 014603-5
: 014603
: 120
: 6.4.1981
: 92
: 307 g (0.68 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014603-5 (014603):

Touto normou se zavádí ST SEV 1162-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanovuje české a slovenské názvy, definice a značky pojmů hlavních druhů funkčních a geometrických odchylek a tolerancí válcových a globoidních závitovek, závitkových kol, soukolí, válcových a globoidních převodů. Je normalizováno asi 90 hesel. V informační příloze názvy v řečech států RVHP, v angličtině a francouzštině. ČSN 01 4603 - 5. díl byla schválena 6.4.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1982