NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014750 (014750)

Worms gears - Geometry of worm profiles

STANDARD published on 1.8.2005

Czech -
Print design (13.30 USD)

:

: ČSN 014750
: 014750
: 72961
: 1.8.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014750 (014750):

V této technické normě jsou popsány profily závitů pěti nejobecnějších typů šneků. Jsou uvedeny rovnice jejich osových profilů. Pět typů šneku obsažených v této technické normě je označeno písmeny A, C, I, K a N. Typ A - rovnoboký osový profil; Typ C - konkávní osový profil, vytvořený konvexním profilem kotoučové frézy nebo brousicího kotouče; Typ I - evolventní šroubová plocha, vytvořená tvořicí přímkou v tečné rovině základního válce; Typ N - přímkový profil v normálné rovině k šroubovici mezery závitu; Typ K - helikoid, vytvořený pomocí dvojkuželového brousicího kotouče nebo frézovacího nástroje, který má konvexní profily v osové rovině