NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014780 (014780)

Gear wheels. Guidance for calculation of worm gears

STANDARD published on 12.12.1955

Czech -
Print design (14.00 USD)

:

: ČSN 014780
: 014780
: 135
: 12.12.1955
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014780 (014780):

Norma platí jako směrnice pro výpočet šnekových soukolí. Norma uvádí přehled značek použitých při výpočtu, výpočet šnekových soukolí pro trvalý 12hodinový denní běh, pro přerušovaný provoz nebo provoz s proměnlivým zatížením, výpočet krátkodobého přetížení soukolí a účinnost soukolí. V normě je uveden příklad stanovení myšlené doby běhu a příklad výpočtu šnekového soukolí