NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12786 (011434)

Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards

STANDARD published on 1.9.2013

Czech -
Print design (9.00 USD)

:

: ČSN EN 12786
: 011434
: 93678
: 1.9.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 12786 (011434):

Tato evropská norma uvádí návod pro tvůrce harmonizovaných norem typu C pro bezpečnost strojního zařízení k tomu, jak pojednat o vibracích, pokud jsou vibrace přenášené na ruce a/nebo celkové vibrace identifikovány jako významné nebezpečí. Tato evropská norma uvádí také návod, jak pojednat o požadavku na deklarování emise vibrací u přenosného ručního a/nebo rukou vedeného strojního zařízení a u mobilního strojního zařízení. Tato evropská norma doplňuje EN ISO 12100