NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1299+A1 (011427)

Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation

STANDARD published on 1.6.2009

Czech -
Print design (9.10 USD)

:

: ČSN EN 1299+A1
: 011427
: 83540
: 1.6.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 1299+A1 (011427):

A1 Tato evropská norma uvádí pokyny k zajištění toho, aby výrobci strojů poskytovali dostatečné informace o použití izolování vibrací ke snížení rizik vyvolaných vibracemi vytvářenými stroji. Uvádí také pokyny k zajištění toho, aby uživatelé strojů poskytovali dostatečné informace, týkající se jejich použití, dodavatelům strojů nebo, pokud to připadá v úvahu, dodavateli izolační soustavy tak, aby se umožnil optimální výběr a návrh izolování vibrací. Tato evropská norma se omezuje na izolaci zdrojů. I když je tato norma určena především pro použití u nových strojů, může být také použita při instalaci již používaných strojů. Tato evropská norma je určena výrobcům a subjektům provádějícím instalaci stroje jako návod k uvádění důležitých parametrů pro výběr a instalaci soustavy pro izolování vibrací určené pro použití spolu se strojem.