NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1325 (010120)

Value Management - Vocabulary - Terms and definitions

STANDARD published on 1.12.2014

Czech -
Print design (8.80 USD)

:

: ČSN EN 1325
: 010120
: 96374
: 1.12.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 1325 (010120):

Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu. Definuje termíny hodnotového managementu. Cílem této evropské normy je podpořit a stanovit společný jazyk pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu, definovat základní termíny pro oblast hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy, definovat názvy důležitých metod a nástrojů, vytvořit jednotný výchozí bod pro generické termíny, vytvořit srozumitelný jazyk pro mezinárodní komunikaci, zveřejnit definice použitelné pro odborníky i laiky, objasnit možné jazykové rozdíly, jestliže se slovo z běžného jazyka používá pro označení speciálního významu v hodnotovém managementu, a snížit riziko nejednotnosti mezi mezinárodně používanými normami