NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15495 (015087)

Non destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources

STANDARD published on 1.6.2008

Czech -
Print design (7.40 USD)

:

: ČSN EN 15495
: 015087
: 81152
: 1.6.2008
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 15495 (015087):

Tato evropská norma popisuje metodu zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímacích tlakových zkoušek použitím metody zónové lokalizace. Účelem zkoušení akustickou emisí je 100% objemové zkoušení tlakových zařízení pro definování a klasifikaci zón konstrukce, které vykazují akustickou aktivitu nespojitými signály (burst) AE. Tato metoda může být používána jako doplňující k planární lokalizaci, případně zónová lokalizace může být použita v případech, kdy planární lokalizace není možná. Pro zkoušení akustickou emisí se rovněž předpokládá, aby personál provádějící zkoušení AE byl kvalifikován a doporučuje se, aby byl certifikován v souladu s EN 473.