NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15509 (018203)

Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC

STANDARD published on 1.6.2017

Czech -
Print design (23.40 USD)

:

: ČSN EN 15509
: 018203
: 502534
: 1.6.2017
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 15509 (018203):

Předmět této evropské normy se omezuje na: - způsoby platby: centrální účet na základě EFC-DSRC; - fyzické systémy: OBU, RSE a DSRC rozhraní mezi nimi (všechny funkce a informační toky týkající se těchto částí); - požadavky na DSRC link; - EFC transakce přes DSRC rozhraní; - datové prvky pro OBU a RSE v transakcích EFC-DSRC; - bezpečnostní mechanismy pro OBU a RSE používané v EFC-DSRC transakcích. Tato norma nestanoví: - smluvní a procedurální požadavky na interoperabilitu (včetně záležitostí týkajících se memoranda o porozumění (MoU); - postupy pro shodu a požadavky na zkoušky (toto je stanoveno v samostatné sadě norem); - zřízení provozních organizací (např. výběrčího mýtného, poskytovatele mýtné služby, důvěryhodné třetí strany atd.); - právních záležitostí; - dalších způsobů platby v EFC systémech založených na DSRC (např. palubní účty využívající čipové karty); - další základní technologie (např. GNSS/CN nebo EFC založené na video registraci). Tato evropská norma nicméně může být použita ke stanovení částí DSRC-EFC pro užití v aplikacích, které implementují kombinaci různých technologií); - jiné než EFC transakce přes DSRC rozhraní (např. CCC a LAC komunikaci, které je definována v jiných normách); - jiná rozhraní a funkce v systémech EFC než ta stanovená výše (tj. informační toky a datová výměna mezi provozovateli nebo personalizace, inicializace a přizpůsobení palubní jednotky OBU). Některé z těchto záležitostí jsou předmětem jiných norem zpracovávaných v CEN/TC 278, ISO/TC 204 nebo ETSI ERM