NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15628 (010666)

Maintenance - Qualification of maintenance personnel

STANDARD published on 1.2.2015

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN EN 15628
: 010666
: 96617
: 1.2.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 15628 (010666):

V této normě je specifikována kvalifikace pracovníků s ohledem na úkoly, které mají být vykonávány v kontextu údržby podniku, infrastruktury a výrobních systémů. V této normě jsou specifikovány požadavky, jako jsou kompetence, minimální dovednosti a základní znalosti, které se doporučují k získání specifické kvalifikace a k zajištění vysoce kvalifikovaných odborných pracovníků v různých funkcích a/nebo pozicích v údržbě. V přílohách jsou popsány příklady úkolů těchto odborných pracovníků údržby