NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690)

Dependability management - Part 1: Guidance for management and application

STANDARD published on 1.8.2015

Czech -
Print design (18.00 USD)

:

: ČSN EN 60300-1-ed.2
: 010690
: 97144
: 1.8.2015
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690):

Tato část normy IEC 60300 ustanovuje rámec pro management spolehlivosti. V normě je poskytnut návod pro management spolehlivosti produktů, systémů, procesů nebo služeb zahrnující hardware, software a lidská hlediska nebo kterékoliv spojené kombinace těchto prvků. V normě je uveden návod pro plánování a implementaci spolehlivostních činností a technických procesů během životního cyklu, přičemž se berou do úvahy další požadavky, jako jsou požadavky související s bezpečností a životním prostředím. V této normě jsou uvedeny směrnice pro management a jeho technický personál, aby mu napomáhal při optimalizaci spolehlivosti. Tato norma není určena pro účely certifikace