NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61175-1 (013731)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals - Part 1: Basic rules

STANDARD published on 1.3.2016

Czech -
Print design (23.50 USD)

:

: ČSN EN 61175-1
: 013731
: 99464
: 1.3.2016
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 61175-1 (013731):

Tato část IEC 61175 poskytuje pravidla pro sestavování označení a názvů k identifikaci signálů a signálových spojení. To zahrnuje i označování silových napájecích obvodů. Tato část IEC 61175 je použitelná pro všechny typy signálů v rámci průmyslového systému, instalace a zařízení a průmyslových produktů. Zabývá se signály z informačního aspektu a ne podle jejich fyzické realizace. Z rozsahu působnosti jsou vyloučena obecná pravidla pro prezentaci informací v uživatelských (komunikačních) rozhraních. Tato část IEC 61175 také není použitelná pro identifikaci zapojení (montáže), přípojných míst, potrubí a dalších propojení technických prostředků (hardwaru). Tato horizontální norma je především zaměřena pro použití v technických komisích při přípravě norem podle zásad zavedených v Pokynu IEC 108