NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61690-1 (013752)

Electronic Design Interchange Format (EDIF) - Part 1: Version 3 0 0

STANDARD published on 1.12.2000

Czech preface only -
Print design (2.60 USD)

:

: ČSN EN 61690-1
: 013752
: 60615
: 1.12.2000
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 61690-1 (013752):

Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro "formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických produktů" (EDIF) a věnuje se kompletně propojovacímu a schematickému pohledu, v úrovni 1 včetně možnosti zobrazení rámců. Obsahuje schopnosti dříve zahrnuté do pohledů dokument a grafika. K vyvinutí vlastního informačního modelu EDIF byl použit informační modelovací jazyk EXPRESS N 14. Syntaxe EDIF Verze 3 0 0 v úrovni 0 je založena na tomto vlastním informačním modelu a má s ním být konzistentní