NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61926-1 (013751)

Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)

STANDARD published on 1.11.2000

Czech preface only -
Print design (2.40 USD)

:

: ČSN EN 61926-1
: 013751
: 60225
: 1.11.2000
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 61926-1 (013751):

Norma definuje normalizovaný testovací jazyk vyššího řádu pro všechny systémy (zkratka C/ATLAS), který je navržen tak, aby popisoval zkoušky pomocí termínů, nezávislých na jakémkoliv specifickém zkušebním systému. Přejímaná norma se skládá ze dvou stran textu evropské normy a 602 stran anglického textu normy IEC.