NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62740 (010676)

Root cause analysis (RCA)

STANDARD published on 1.8.2017

Czech -
Print design (23.80 USD)

:

: ČSN EN 62740
: 010676
: 502161
: 1.8.2017
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 62740 (010676):

Analýza kořenových příčin (RCA) je systematický proces, při kterém se identifikují faktory přispívající ke konkrétní události, která je předmětem zájmu (významné události). Analýza RCA je zaměřena spíše na pochopení kořenových příčin poruch než na bezprostředně zřejmé symptomy událostí. Cílem analýzy RCA je odhalit kořenové příčiny poruch tak, aby buď možnost jejich výskytu, nebo jejich dopad, pokud se vyskytnou, mohly být změněny. V této mezinárodní normě je uvedena současná osvědčená praxe při provádění analýzy RCA. Tato norma je svou povahou obecná, takže může dávat návod pro všechna průmyslová odvětví a situace