NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 80000-6 (011300)

Quantities and units - Part 6: Electromagnetism

STANDARD published on 1.1.2009

Czech -
Print design (22.50 USD)

:

: ČSN EN 80000-6
: 011300
: 82617
: 1.1.2009
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN 80000-6 (011300):

Norma uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z elektromagnetismu. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a ve většině případů i s definicemi.