NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1-ed.2 (013782)

Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements

STANDARD published on 1.10.2020

Czech -
Print design (21.40 USD)

:

: ČSN EN IEC/IEEE 82079-1-ed.2
: 013782
: 511125
: 1.10.2020
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1-ed.2 (013782):

Tato část mezinárodní normy 82079 obsahuje zásady a obecné požadavky na informace pro používání produktů. Informace pro použití produktů zahrnují všechny fáze životního cyklu produktu, například dopravu, montáž, instalaci, uvedení do provozu, provoz, monitorování, odstraňování problémů, údržbu, opravu, vyřazení z provozu a likvidaci a příslušné úkoly prováděné kvalifikovanými a nekvalifikovanými osobami. Tento dokument poskytuje společné a základní aspekty sloužící jako závazný a obecný rámec pro budoucí další části tohoto souboru norem. Tento dokument je určen všem stranám odpovědným za koncepci, tvorbu, údržbu, překlad, lokalizaci, integraci obsahu, výrobu, poskytování a vyhodnocování, získávání a poskytování informací pro použití