NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264)

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing

STANDARD published on 1.9.2010

Czech -
Print design (24.00 USD)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17043
: 015264
: 86734
: 1.9.2010
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264):

Norma stanoví všeobecné požadavky na způsobilost poskytovatelů programů zkoušení způsobilosti a na přípravu a provádění těchto programů. Norma poskytuje konzistentní základ pro všechny zainteresované strany sloužící k určení kompetence organizace, poskytujících zkoušení způsobilosti. Tyto požadavky byly dříve v ISO/IEC Guide 43:1997. který norma nahrazuje. Požadavky jsou koncipovány jako všeobecné požadavky pro všechny typy programů zkoušení způsobilosti a lze je použít jako základ pro specifické odborné požadavky pro jednotlivé oblasti použití