NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)

Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes

STANDARD published on 1.1.2014

Czech -
Print design (14.30 USD)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17067
: 015268
: 94533
: 1.1.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268):

Norma popisuje základní principy certifikace produktu a poskytuje pokyny k pochopení, vypracování, provozování nebo udržování certifikačních schémat produktů, procesů a služeb. Je zamýšlena pro užití všemi zainteresovanými stranami, obzvláště vlastníky certifikačních schéma