NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10808 (012013)

Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing

STANDARD published on 1.6.2011

Czech -
Print design (8.70 USD)

:

: ČSN EN ISO 10808
: 012013
: 88497
: 1.6.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 10808 (012013):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na charakteristiku vzduchem unášených nanočástic v inhalačních komorách pro studie toxicity po inhalaci vzhledem k hmotnosti částic, rozdělení velikosti částic, hodnotě koncentrace a složení