NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10893-2 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections

STANDARD published on 1.11.2011

Czech -
Print design (8.80 USD)

:

: ČSN EN ISO 10893-2
: 015061
: 89484
: 1.11.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 10893-2 (015061):

Tato část normy ISO 10893 stanovuje požadavky pro automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek, kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW), vířivými proudy pro zjišťování necelistvostí podle různých stupňů přípustnost