NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11699-1 (015032)

Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography

STANDARD published on 1.5.2012

Czech -
Print design (7.50 USD)

:

: ČSN EN ISO 11699-1
: 015032
: 90597
: 1.5.2012
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 11699-1 (015032):

Tato norma je jednou ze série evropských norem pro filmy v průmyslové radiografii. Účelem této části EN ISO 11699 je stanovení vlastnosti filmových systémů, které se používají v kombinaci se specifikovanými olověnými fóliemi pro průmyslovou radiografii v nedestruktivním zkoušení. Tato část EN ISO 11699 se nepoužívá pro klasifikaci filmů používaných s fluorescenčními fóliemi. Měření filmového systému je pro zjednodušení metody omezeno na zvolenou kvalitu záření. Vlastnosti filmů se mění s energií záření, ale netřídí kvalitu filmového systému