NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13567-1 (013104)

Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles

STANDARD published on 1.4.2022

Czech -
Print design (7.30 USD)

:

: ČSN EN ISO 13567-1
: 013104
: 514681
: 1.4.2022
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 13567-1 (013104):

Tento dokument stanoví obecná pravidla strukturování hladin v souborech CAD. Hladiny jsou užívány k řízení viditelnosti, ke správě a přenosu dat souborů CAD. Pojmenování hladin slouží k zobrazení jejich uspořádání. Obecná pravidla lze použít pro všechny oblasti přípravy a zacházení s technickými dokumenty zpracovanými počítačově. Přestože jsou tato pravidla určena především pro uživatele, předpokládá se, že tento dokument implementují programátoři vyvíjející softwarové nástroje. Důležitou úlohu má rovněž struktura dat v knihovnách částí, které jsou vytvářeny třetími stranami