NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13753 (011433)

Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system

STANDARD published on 1.1.2009

Czech -
Print design (8.60 USD)

:

: ČSN EN ISO 13753
: 011433
: 82758
: 1.1.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 13753 (011433):

Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro určení činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže. Metoda platí pro všechny materiály, které se chovají lineárně. Očekává se, že je tomu tak u většiny pružných pěnových a pryžových materiálů a omezeně také u tkaných látek. Metodu lze použít pro složené soustavy např. tkaný materiál připevněný k základu z pěny nebo pryže. Očekává se, že se výsledky této laboratorní zkoušky budou využívat u krycích materiálů používaných k útlumu vibrací na rukojetích nářadí a v rukavicích. To bude umožňovat třídění materiálů pro rukavice, nebude to však nutně umožňovat predikci činitele přenosu rukavic vyrobených z těchto materiálů (pro tento účel viz ISO 10819).