NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14024 (010924)

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

STANDARD published on 1.10.2018

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN EN ISO 14024
: 010924
: 505994
: 1.10.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14024 (010924):

Tento dokument stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů environmentálního značení typu I, včetně výběru kategorií produktů, environmentálních kritérií produktů a funkčních charakteristik produktů, a pro posuzování a prokazování shody. Tento dokument rovněž stanovuje certifikační postupy pro udělování příslušné značky