NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14065 (010965)

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information

STANDARD published on 1.3.2022

Czech -
Print design (22.20 USD)

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14065
Classification mark: 010965
Catalog number: 514551
Publication date standards: 1.3.2022
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14065 (010965):

Tento dokument specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování prohlášení o environmentálních informacích. Jakékoliv požadavky programu týkající se orgánů doplňují požadavky tohoto dokumentu. Tento dokument je sektorovou aplikací ISO/IEC 17029:2019, která obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody. Tento dokument zahrnuje požadavky specifického sektoru dodatečné k požadavkům ISO/IEC 17029:2019