NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14065 (010965)

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information

STANDARD published on 1.3.2022

Czech -
Print design (21.30 USD)

:

: ČSN EN ISO 14065
: 010965
: 514551
: 1.3.2022
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14065 (010965):

Tento dokument specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování prohlášení o environmentálních informacích. Jakékoliv požadavky programu týkající se orgánů doplňují požadavky tohoto dokumentu. Tento dokument je sektorovou aplikací ISO/IEC 17029:2019, která obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody. Tento dokument zahrnuje požadavky specifického sektoru dodatečné k požadavkům ISO/IEC 17029:2019