NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14091 (010991)

Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment

STANDARD published on 1.10.2021

Czech -
Print design (21.90 USD)

:

: ČSN EN ISO 14091
: 010991
: 513396
: 1.10.2021
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14091 (010991):

Tento dokument poskytuje směrnice pro posuzování rizik možných dopadů změny klimatu. Popisuje, jak porozumět zranitelnosti a jak vyvinout a implementovat spolehlivé posuzování rizik v kontextu změny klimatu. Může se používat k posuzování současných i budoucích rizik změny klimatu. Posuzování rizik podle tohoto dokumentu poskytuje základ pro plánování, implementaci, monitorování a hodnocení adaptace na změnu klimatu pro každou organizaci bez ohledu na velikost, typ a charakter