NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14096-2 (015022)

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements

STANDARD published on 1.2.2021

Czech -
Print design (7.80 USD)

:

: ČSN EN ISO 14096-2
: 015022
: 511640
: 1.2.2021
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14096-2 (015022):

Tato evropská norma stanovuje tři třídy kvality digitalizace radiogramů pro požadavky nedestruktivního zkoušení. Vybraná třída závisí na energii záření, tloušťce prozařovaného materiálu a úrovni kvality původního radiogramu. Tato evropská norma se nezabývá zpracováním signálu, zobrazováním a ukládáním digitalizovaných dat