NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14819-2 (018253)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C

STANDARD published on 1.5.2014

Czech -
Print design (48.70 USD)

:

: ČSN EN ISO 14819-2
: 018253
: 95324
: 1.5.2014
: 176
: 559 g (1.23 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14819-2 (018253):

druhou částí řady norem ISO 14819, tematicky pokrývající protokol "ALERT-C", přizpůsobený přenosovým požadavkům datového kanálu dopravních zpráv systému RDS-TMC. Pro správné pochopení musí být tato norma používána jedině a výhradně v souvislosti s ISO 14819-1. Tato část obsahuje především speciální metajazyk v tzv. CEN-angličtině ("CEN-English"), který by měl být na základě dohody technických expertů CEN/TC 278 jediným a výhradním zdrojem všech kódovaných popisů pou-žívaných v RDS-TMC. Tato metodika umožnila dosažení dohody v důležitých detailech pro několik stovek frází událostí, které tak byly zapracovány, i když byly patrné drobné lingvistické rozdíly, které bylo třeba respektovat z hlediska prezentace koncovým uživatelům. Francouzská a německá jazyková vydání této normy tak mají stejnou formu jako toto anglické jazykové vydání. Všechna tři jazyková vydání mají naprosto stejné články 3.1.3 Seznam událostí, 3.2.2 Seznam doplňkových informací a 3.3.2 Seznam předpovědí o očekávaných dopravních událostech, uvedených v "CEN-angličtině." Každé jazykové vydání obsahuje informativní přílohy uvádějící tyto seznamy znovu ve tří- nebo čtyř-sloupcovém formátu, uvádějící popis v "CEN-angličtině" a popis v příslušném jazyce (ne vždy přímý doslovný překlad, ale srozumitelná interpretace specifického významu "CEN-angličtiny")