NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14819-3 (018253)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C

STANDARD published on 1.5.2014

English (the title page in Czech only) -
Print design (24.90 USD)

:

: ČSN EN ISO 14819-3
: 018253
: 95323
: 1.5.2014
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 14819-3 (018253):

Dopravní a cestovní informace (TTI) mohou být šířeny pomocí více prostředků a služeb (pomocí statických ter-minálů, přenosných terminálů, palubních zařízení). Pro zajištění interoperability je potřeba, aby formát předávaných dat byl jasně definován a normalizován, aby byla umožněna spolupráce s více poskytovateli dopravních dat. Tato třetí část normy představuje způsoby značení místa a pozic ve zprávách dopravních a cestovních informací, včetně zpráv RDS-TMC. Na prvním místě se zaměřuje na již používané zprávy RDS-TMC ALERT-C. Byl zvolen modulární přístup se záměrem zjednodušení budoucího rozšíření pravidel pro odkazování na polohu i pro jiné dopravní a cestovní informační systémy. Pravidla odkazování na polohu definovaná v této části normy se týkají specifických požadavků systémů TMC, které pro dopravní a cestovní zprávy používají zkrácené kódy na základě protokolu ALERT-C. Pravidla se týkají především RDS-TMC, prostředků poskytování digitálně kódovaných dopravních a cestovních informací cestujícím a tichého kanálu na rádiových stanicích FM