NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 1683 (011626)

Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels

STANDARD published on 1.11.2015

Czech -
Print design (7.60 USD)

:

: ČSN EN ISO 1683
: 011626
: 98715
: 1.11.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 1683 (011626):

Tato mezinárodní norma stanovuje referenční hodnoty používané v akustice, aby byl stanoven jednotný základ pro vyjádření hladin veličin v akustice a ve vibracích. Referenční hodnoty jsou závazné pro použití v akustice pro zvuk šířený vzduchem a dalšími plyny, zvuk šířený ve vodě a v dalších kapalinách a pro zvuk šířený konstrukcí, ale také mohou být použité v dalších aplikacích