NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 18563-2 (015063)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes

STANDARD published on 1.2.2018

Czech -
Print design (8.60 USD)

:

: ČSN EN ISO 18563-2
: 015063
: 504167
: 1.2.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 18563-2 (015063):

Tento dokument specifikuje charakterizační zkoušky prováděné na konci výroby phased array sondy. Definuje metodiku i kritéria přípustnosti. Tento dokument je použitelný pro následující phased array sondy používané pro nedestruktivní zkoušení ultrazvukem v kontaktní technice (s klínem nebo bez něj) nebo v imerzní technice, se středovými frekvencemi v rozmezí 0,5 MHz až 10 MHz: a) phased array sondy s elementy uspořádanými v jedné řadě: - lineární; - obvodové; - částečně prstencové sektorové (typ "daisy"); b) phased array sondy s elementy uspořádanými v 2D matici. Tento dokument neposkytuje metody ani kritéria přípustnosti pro charakterizaci výkonu ultrazvukových phased array přístrojů nebo výkonu kompletních systémů. Ty jsou uvedeny v ISO 18563-1 a ISO 18563-3