NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22301 (012306)

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements

STANDARD published on 1.5.2020

Czech -
Print design (13.40 USD)

:

: ČSN EN ISO 22301
: 012306
: 510177
: 1.5.2020
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 22301 (012306):

Tento dokument specifikuje požadavky na implementaci, udržování a zlepšování systému managementu k ochraně před narušením, snižování pravděpodobnosti jeho výskytu, přípravu, reagování a obnovu, pokud se vyskytne. Požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou obecné povahy a mají být použitelné pro všechny organizace nebo jejich části, bez ohledu na druh, velikost a typ organizace. Rozsah použití těchto požadavků závisí na prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, a na její složitosti