NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 286-1 (014201)

Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits

STANDARD published on 1.4.2011

Czech -
Print design (17.10 USD)

:

: ČSN EN ISO 286-1
: 014201
: 87848
: 1.4.2011
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 286-1 (014201):

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení Tato část ISO 286 vymezuje ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů prvků následujících typů: a) válec; b) dva paralelní protilehlé povrchy. Tento systém kódu je základem pro definování příslušné terminologie. Zároveň je poskytnut výběr normalizovaného rozdělení tolerančních tříd pro všeobecné účely v rozsahu mnoha četných možností. Konečně definuje základní terminologii pro uložení mezi dvěma prvky rozměrů bez omezení orientace a umístění a vysvětluje principy "základní díry" a "základního hřídele"