NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3098-1 (013115)

Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements

STANDARD published on 1.12.2018

Czech -
Print design (9.00 USD)

:

: ČSN EN ISO 3098-1
: 013115
: 506275
: 1.12.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 3098-1 (013115):

Tato část normy ISO 3098 stanovuje v souladu s dalšími částmi této mezinárodní normy obecné požadavky na písmo užívané v technické dokumentaci produktu (zejména v technických výkresech). Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro následující způsoby popisu: a) od ruky (případně s použitím podložené mřížky); b) šablonou a psacími potřebami; c) suchými obtisky; d) počítačem řízenými popisovači a kreslicími zařízeními