NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3747 (011612)

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment

STANDARD published on 1.6.2011

Czech -
Print design (17.10 USD)

:

: ČSN EN ISO 3747
: 011612
: 88345
: 1.6.2011
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 3747 (011612):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie zdrojů hluku srovnáním změřených hladin akustického tlaku vyzařovaných zdrojem hluku (strojem nebo zařízením), umístěným in situ v dozvukovém prostředí, s hladinami kalibrovaného referenčního zdroje zvuku. Z těchto měření se vypočítá hladina akustického výkonu (nebo hladina akustické energie v případě série pulzů (burst) hluku nebo emisního přechodového děje) vyzařovaná zdrojem hluku ve frekvenčních pásmech o šířce jedné oktávy. Hladina akustického výkonu A nebo hladina akustické energie A se vypočítá z hladin v oktávových pásmech