NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 389-5 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz

STANDARD published on 1.7.2007

Czech -
Print design (7.70 USD)

:

: ČSN EN ISO 389-5
: 011630
: 78817
: 1.7.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 389-5 (011630):

Tento mezinárodní standard obsahuje referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu 8 - 16 kHz.Podle těchto hladin mají být kalibrovány vysokofrekvenční audiometry resp. audiometrická zařízení,která používají buď sluchátka s uzavřeným objemem typ Sennheiser HDA - 200 nebo vložná sluchátka typu Etymotic Research ER -2.V příloze jsou pro informaci uvedeny hodnoty hladin pro sluchátka KOSS HV/1A ,které se už nevyrábí,ale stále se ještě používají