NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5349-1 (011406)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements

STANDARD published on 1.9.2002

Czech -
Print design (13.80 USD)

:

: ČSN EN ISO 5349-1
: 011406
: 65172
: 1.9.2002
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 5349-1 (011406):

Tato část ISO 5349 specifikuje obecné požadavky na měření a uvádění expozice vibracím přenášeným na ruce ve třech navzájem kolmých směrech. Stanovuje filtr frekvenčního vážení a filtr na omezení pásma, aby se umožnilo jednotné porovnání měření. Získané hodnoty lze použít k predikci nepříznivých účinků vibrací přenášených na ruce ve frekvenčním rozsahu pokrytém oktávovými pásmy od 8 Hz do 1 000 Hz. Tato část ISO 5349 platí pro periodické a stochastické nebo neperiodické vibrace. Tuto část lze také provizorně použít při buzení opakovanými rázy. Tato část ISO 5349 poskytuje návod pro hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce, specifikované ve tvaru frekvenčně váženého zrychlení vibrací a denní doby expozice. Nestanovuje limitní hodnoty bezpečné expozice vibracím.