NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8062-3 (014460)

Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007)

STANDARD published on 1.9.2008

Czech -
Print design (13.50 USD)

:

: ČSN EN ISO 8062-3
: 014460
: 81610
: 1.9.2008
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 8062-3 (014460):

Tato část ISO 8062 je normou pro geometrické specifikace výrobků (GPS) a je třeba ji považovat za doplňkovou normu tolerancí GPS. Norma specifikuje soustavu tolerančních stupňů, stupňů přídavků na obrábění a dále specifikuje všeobecné rozměrové a geometrické tolerance. Je použitelná pro tolerování rozměrů a geometrie a pro požadované přídavky na obrábění odlitků ze všech kovů a jejich slitin, vyráběné různými slévárenskými výrobními procesy. Rozměrové tolerance stanovené touto normou jsou tolerance délkových rozměrů. Norma je rozdělená na deset kapitol a je doplněna přílohami A - F.