NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9493 (014106)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological characteristics

STANDARD published on 1.7.2011

Czech -
Print design (8.10 USD)

:

: ČSN EN ISO 9493
: 014106
: 88487
: 1.7.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 9493 (014106):

Tato mezinárodní norma je normou geometrických požadavků na produkty (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 5 řetězce norem rozměru, vzdálenosti, tvaru čáry nezávisle na základně, tvaru čáry závisle na základně, tvaru povrchu nezávisle na základně, tvaru povrchu závisle na základně, orientace, umístění, házení a celkového házení ve všeobecné matici GPS. Pokud je použita tato mezinárodní norma, viz ISO 14978. Pro více detailních informací o vztahu této mezinárodní normy k jiným normám a matici GPS viz přílohu E. Tato mezinárodní norma specifikuje mnoho důležitých návrhových a metrologických charakteristik číselníkových úchylkoměrů (vahadlového typu)