NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10005 (010332)

Quality management - Guidelines for quality plans

STANDARD published on 1.4.2019

Czech -
Print design (18.80 USD)

:

: ČSN ISO 10005
: 010332
: 507192
: 1.4.2019
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 10005 (010332):

Tento dokument poskytuje směrnice pro vytváření, přezkoumávání, schvalování, používání a revidování plánů kvality. Tento dokument je použitelný pro plány kvality týkající se jakéhokoli zamýšleného výstupu, ať se jedná o proces, produkt, službu, projekt nebo smlouvu. Je použitelný v organizaci jakéhokoli typu a velikosti. Je použitelný, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality ve shodě s ISO 9001. Tento dokument obsahuje návod a nestanovuje požadavky. Primárně se zaměřuje na poskytování výstupů a není pokynem pro plánování tvorby systému managementu kvality. POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování termínu "proces, produkt, služba, projekt nebo smlouva", používá tento dokument termín "specifický případ"