NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10013 (010331)

Quality management systems - Guidance for documented information

STANDARD published on 1.10.2021

Czech -
Print design (13.60 USD)

:

: ČSN ISO 10013
: 010331
: 513425
: 1.10.2021
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 10013 (010331):

Tato technická norma je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentovaných informací nutných pro zajištění efektivního systému managementu kvality a přizpůsobených specifickým potřebám organizace. Použití těchto směrnic pomáhá zavést přiměřeně dokumentovaný systém podle požadavků příslušné normy systému managementu kvality